Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Newsletter

Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

zapisz adresusuń adres

ROZMOWA Z MAGDALENĄ ADAMSKĄ Z BIBLIOTEKI NAUKOWEJ POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI I POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KRAKOWIE, KURATOREM WYSTAWY

Spotkania i wykłady Inne propozycje Edukacja Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Wstęp: -

Kiedy:
10-09-2013 -10-11-2013

Skąd pomysł na wystawę „Praca kobiety nigdy się nie kończy"?

- Pomysł wyszedł od pani Karoliny Grodziskiej, dyrektor Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, którą zainspirowało angielskie przysłowie „A woman's work is never done" - rozwinięte w angielskiej pieśni, mówiącej o tym, że praca kobiet nigdy się nie kończy. Realizacja jest oparta o zbiory Gabinetu Rycin Biblioteki PAU i PAN w Krakowie i podzielona na siedem działów, które ten temat różnorodnie ilustrują. Najszerszym starałyśmy się uczynić dział drugi - „Towarzyszka i sługa". W tej części pokazane są rycyny, jakie kojarzą się ogólnie z pracą. A więc zajęcia na roli, domowe, handel, usługi. Z realizacją tego tematu był pewien problem. Jak mianowicie wybrać przedstawienia, gdy praca, jako osobny temat, pojawia się w sztuce późno, dopiero w XIX wieku? W dziełach średniowiecznych podobne sceny stanowiły jakby tło - Matka Boska przędła, św. Józef zajmował się stolarką, budowano Wieżę Babel. Nie zmieniło się to w następnych epokach, mimo że zainteresowanie człowiekiem i jego kondycją (w tym pracą) wzrosło w okresie renesansu. O ile zatem przedstawiano zajęcia ludzkie, to nadawano im znaczenie alegoryczne. Zadaniem twórców szesnastowiecznych, zwłaszcza niderlandzkich, które kontynuują artyści holenderscy, było doskonalić naturę ludzką, a przez to zbliżać człowieka do Boga i do zbawienia; obrazować to, co jest złe i dobre, moralne i niemoralne. Jeżeli na obrazie ukazano nieład, bałagan i bezczynne kobiety, to zilustrowano i potępiono w ten sposób oczywiście lenistwo. Obraz bielenia płótna może oznaczać wzbogacanie duszy w świetle słowa Bożego. Inscenizacja scen pracy stawała się przenośnią. I właśnie przenośniom poświęcone zostały pozostałe części wystawy.

Jaki przekaz ma nieść wystawa? Czy chodzi o ukazanie statusu społecznego pracy kobiety, czy o rolę kulturową przypisywaną pracy kobiety? W każdym z tych przypadków nasuwa się tematyka gender, gdzie kultura jakby z góry przypisuje cechy i role płciowe określonym
czynnościom, co ma doprowadzić do segregacji wynikającej z płci.

- Gdyby przyjrzeć się niektórym ilustracjom, to właściwie prace wykonywane przez kobiety mogą być wykonywane również przez mężczyzn. Nie mówię o takich pracach, jak opieka nad dziećmi czy troska o połóg kobiecy, ale o tych, które związane są z handlem, ziemią, uprawą. Chodziło o to, by ukazać, jak wielką rolę odgrywa postać kobieca na ogromnej ilości przedstawień w sztuce. Stwierdzenie dotyczy sztuki graficznej, która była bardzo silnie obecna w życiu wielu społeczeństw, łatwo dostępna i popularna. Pozwala to uznać za medium, z którym owe społeczeństwa się identyfikowały. Chodziło o powszechną obecność kobiet w świecie przeszłości , który przez historię traktowany jest jako ściśle męska domena.

Historia to w większości dzieje zmagań w obszarze świata mężczyzn, choć przecież rola kobiet nie była mniejsza.

- I była niedoceniana. W kategoriach, które używamy do opisywania historii, ten aspekt nie zajmuje zbyt wiele miejsca. Kobiety są na marginesie, zajmują się domem i nie wtrącają do życia społeczeństwa, choć w rzeczywistości - jako matki i opiekunki - należą do sił kształtujących rzeczywistość.

To taki stereotyp. Więc jak pani sądzi, czy ta wystawa pomoże w jakimś sensie ten stereotyp przełamać?

- Mam nadzieję, że uświadomi oglądającym, jak wiele jest idei, które nie mogą obyć się bez postaci kobiecej, jak wiele jest wkładu kobiety w działaniu społecznym. I niekoniecznie chodzi tu o unifikujący pierwiastek kobiecości, którego w tych pracach nie ma wiele. Wystarczy popatrzeć na rycinę pod tytułem Cnotliwa żona, gdzie wizerunek kobiety pozbawiony jest emocji czy delikatności i wrażliwości, kojarzonych przecież jako właściwych kobiecej naturze. Jest więc potężna niewiasta, która wie, do czego dąży i jak osiągnąć swój cel. Podobnie w warstwie plastycznej, kierując się cechami identyfikowanymi jako kobiece, trudno rozpoznać prace autorstwa kobiet - artystów. Ten sam problem dotyczy prac współczesnych, które uzupełniają ekspozycję. Wybrane zostały przez moją koleżankę Annę Olszewską, jako te, które kojarzą się z ideą kobiecości, z rzeczami natury delikatnej, z miękkimi materiałami, ale też z pracowitością, nawet drobiazgowością. Jak się okazuje tego typu pierwiastki odnaleźć można zarówno w pracach kobiet jak i mężczyzn.

Dlaczego warto obejrzeć tę wystawę?

- Warto przyjść i zastanowić się, czy tak samo wszechstronnie widzimy temat pracy kobiety. Skonfrontować, czy również w naszych wyobrażeniach rola kobiety wychodzi poza sprzątaczkę i kucharkę oraz czy zgadzamy się, by była muzą i symbolem dobra i zła.

Rozmawiał Mirosław Witkowski

 

__________________________________________________________________________________________________________

2_600_03

Cornelis Cort wg Giorgia Ghisiego (zw. Mantuanus) wg Giulia Romana, Parki
(Mojry): Kloto, Lachesis, Antropos, Antwerpia 1561, miedzioryt, nr inw.
25717, własność: Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

Informacja na temat wystawy:

Praca kobiety nigdy się nie kończy

10-09-2013 - 10-11-2013

Zamek, Galeria Gotycka, bilet 6 zł, ulgowy 4 zł...
Czytaj więcej »

UWAGA!

NA WYSTAWĘ WSTĘP BEZPŁATNY ZE Znakiem" nr 700 - 
jubileuszowa akcja miesięcznika „Znak" i Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie wraz z instytucjami kultury z 9 miast Polski włączył się do akcji promocyjnej zorganizowanej przez miesięcznik "Znak" z okazji sześćdziesiątej rocznicy ukazania się pierwszego numeru miesięcznika.
Aby skorzystać z bezpłatnego wstępu na wystawę należy udać się do kasy Zamku z wrześniowym numerem miesięcznika „Znak". Na dwóch stronach miesięcznika umieszczone zostały specjalne kupony rabatowe ze zniżkami. Każdy Czytelnik z promocji może skorzystać jednorazowo.

Szczegóły:
www.700.znak.com.pl

logo_duze_nowe_01

Słowa kluczowe: kobieta, zamek, szczecin, gotycka

« Powrót do poprzedniej strony