Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Newsletter

Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

zapisz adresusuń adres

W&A – Obiekt pożądania

Wystawy Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Galeria Gotycka (wejście J)

Wstęp: bilety

Kiedy:
09-02-2017 -05-03-2017

W&A - Obiekt pożądania

10.02.2017 - 5.03.2017

Otwarcie wystawy 9 lutego (czwartek) o godz. 17.00

Wernisażowi będzie towarzyszył performance.

Duo Barbara Wilson i Rolf Alme stworzyli projekt wystawy tematycznej, który na poziomie formalnym łączy klasyczne malarstwo ze sztuką konceptualną.

Przez wieki kobieta była postrzegana jako artystyczny i seksualny obiekt pożądania. W świecie sztuki, ale również i w przestrzeni społeczno-politycznej piękno, kształt, powierzchowność a nade wszystko jej seksualność były od wieków podporządkowane potrzebom mężczyzn. W ostatnich dekadach ten stan uległ radykalnej zmianie za sprawą pojawiających się nowych estetycznych koncepcji płci oraz postępującego równouprawnienia.

wystawa_-_wa__-_obiekt_podania_2_600

Mężczyźni niemal od zawsze posiadali wysoką pozycję w społeczeństwie i korzystali z różnorodnych praw i przywilejów z tym związanych. Z kolei kobiety, w znacznym stopniu uzależnione od nich, były zaledwie elementem dekoracyjnym i użytkowym. Miały być piękne, rodzić potomstwo, zajmować się domem, a jednocześnie spełniać seksualne potrzeby mężczyzn. W ostatnim półwieczu obserwujemy gwałtowne załamanie istniejącego i utrwalonego przez tysiące lat status quo w relacjach między obydwoma płciami. Kobiety są dziś lepiej wykształcone, skupiają się na rozwoju swojej osobowości, realizacji własnych zainteresowań i ambicji oraz dążą do samorealizacji w każdym niemal zakresie. Przekłada się to m.in. na rozszerzenie zakresu ich oddziaływania, przejmowanie wielu funkcji zarezerwowanych niegdyś tylko dla mężczyzn i skupianie w swoich rękach coraz większej władzy. Umocnienie pozycji kobiet spowodowało automatycznie zmianę ich spojrzenia na mężczyznę. Zaczynają bowiem obserwować płeć przeciwną i traktować ją również jako obiekt estetyczny i erotyczny.

Mężczyźni powoli tracą swoją silną pozycję, ich rola w społeczeństwie ulega osłabieniu i zmuszeni są dostosować się do nowych reguł. A jedną z nich jest konieczność przypodobania się kobietom. Zaczynają więc dbać o swój wygląd i aparycję, aby zwrócić na siebie uwagę. Zabiegi te powodują, że tzw. „brzydka płeć" staje się obiektem pożądania.

Zarówno na płaszczyźnie artystycznej jak i ideologicznej widzimy ten rozwój jako wyzwalający. Tylko w takiej sytuacji kiedy mężczyźni i kobiety mogą postrzegać siebie jako sobie równi, można powiedzieć, że osiągnęliśmy wolność osobistą.

Na wystawie zaprezentowane zostaną obrazy olejne - sensualne portrety młodych mężczyzn, portrety wideo, listy wysłane do Meyer Riegger Gallery w Berlinie informujące o pozycji mężczyzn w 22 krajach oraz instalacja „W&A re-tailored Jeans" komentująca współczesne butiki dla mężczyzn.

Barbara Domagała Wilson - uzyskała dyplom z malarstwa w 1988 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu i Akademii Sztuk Pięknych w Amsterdamie. Mieszka i tworzy w Danii, gdzie wykłada w Wyższej Szkole Scenicznej. Prowadziła także warsztaty na Akademii Sztuk Scenicznych/NO, Queen Margaret University College/ UK oraz The Royal Scottish Academy of Music & Drama/UK.

Rolf Alme - profesor scenografii, reżyser, artysta konceptualny. Uzyskał dyplom z architektury w 1984 roku w Oslo School of Architecture, studiował także na Academy of Fine Arts w Dreźnie. Twórca wielu przedstawień w całej Europie, także w Polsce.

Słowa kluczowe: W&A – Obiekt pożądania

« Powrót do poprzedniej strony