Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Newsletter

Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

zapisz adresusuń adres

Piękno poza czasem. Kolekcja Muzeum Narodowego w Kielcach na Zamku w Szczecinie

Wystawy Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Muzeum Zamkowe (wejście J)

Wstęp: Zwiedzanie galerii wystawowych od wtorku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 18.00. Ceny biletów: • 6 zł normalny • 4 zł ulgowy Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na wystawy. Bilet obowiązuje w dniu zakupu.

Kiedy:
28-11-2017 -27-01-2019

Galeria Gotycka, Galeria Wschodnia (wejście J z dużego dziedzińca)

 

29.11.2017-27.01.2019

Wernisaż 28 listopada (wtorek) o godz. 17.00, wstęp wolny.

 

Kielecka Galeria Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej zaliczana jest do najznakomitszych w Polsce. Ekspozycja prezentowana na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, przygotowana została w oparciu o znaczną i co ważne, najcenniejszą część tej kolekcji. Prezentuje style obecne w polskim malarstwie od XVII do połowy XX wieku.

Malarstwu towarzyszą wyroby rzemiosła artystycznego: meble, szkło, porcelana, fajans i przykłady złotnictwa, zaaranżowane tak, by choć w podstawowym stopniu przybliżyć klimat poszczególnych epok.

Ekspozycji nadano układ chronologiczny. Otwierają ją nowożytne wizerunki z polskich, szlacheckich galerii rodowych z XVII i XVIII wieku, wywodzące się z tradycji sarmackiej. Dalej prezentowana jest sztuka epoki stanisławowskiej, malarstwo doby romantyzmu aż po rozwijające się w XIX w. malarstwo pejzażowe i pejzażowo-rodzajowe. Następnie pokazywane są dzieła malarzy związanych ze szkołą monachijską, wśród których warto wymienić m. in. Józefa Chełmońskiego, czy Aleksandra Gierymskiego. Licznie prezentowana jest twórczość Olgi Boznańskiej. Interesującą grupę stanowią młodopolskie, alegoryczno-mitologiczne i symboliczno-patriotyczne kompozycje Jacka Malczewskiego, czy jednego z czołowych przedstawicieli Młodej Polski - Stanisława Wyspiańskiego. Niewątpliwym arcydziełem pokazywanym na wystawie jest modernistyczny Portret dziewczynki w czerwonej sukience namalowany w 1897 roku przez Józefa Pankiewicza.

Kolejnym nurtem prezentowanym na wystawie jest sztuka Art Deco. Dalsza część ekspozycji poświęcona została  pierwszym próbom awangardowym w malarstwie polskim. Ekspozycję zamykają m.in. przykłady dzieł kolorystów, kapistów oraz przedstawicieli polskiej awangardy w różnorodnych wydaniach.

 

Kuratorki: Joanna Kaczmarczyk, Jolanta Rybkiewicz

 

 

Wykłady towarzyszące wystawie w ramach programu edukacyjnego Piękno poza czasem. Sztuka polska na szczecińskim Zamku:

 

6.09.2018 (czwartek), godz. 17.00, Galeria Gotycka (wejście J z dużego dziedzińca), wstęp wolny, ograniczona liczba miejsc

 

Temat wykładu: Bądź jak te gwiazdy-opętańcze, Co same swych szukają dróg - sztuka Stanisława Wyspiańskiego

 

Prowadzenie: dr hab.  Barbara Ochendowska Grzelak, historyk sztuki

 

Stanisław Wyspiański (1869-1907) to jeden z najważniejszych polskich artystów. Żyjący krótko geniusz, wizjoner, człowiek wielu talentów: malarz, pisarz, scenograf, grafik, ilustrator, typograf, inwentaryzator zabytków. Podczas spotkania skupimy się na twórczości plastycznej artysty. Przedstawione zostaną prezentowane na wystawie portrety autorstwa Wyspiańskiego. Pastel z wystawy „Kaczeńce", stanie się punktem wyjścia dla omówienia projektu polichromii dla kościoła Franciszkanów w Krakowie z 1895 roku.

 

 

20.09.2018 (czwartek), godz. 17.00, Galeria Gotycka (wejście J z dużego dziedzińca), wstęp wolny, ograniczona liczba miejsc

 

 

Temat wykładu: Lekcja impresjonizmu i jej następstwa - Józef Pankiewicz

 

W 1889 roku Józef Pankiewicz (1866-1940) przebywał wraz z Władysławem Podkowińskim w Paryżu. Po powrocie próbował przenieść paryskie doświadczenia impresjonistów i postimpresjonistów na polski grunt. Całe życie nie ustawał w twórczych poszukiwaniach, jego sztuka zmieniała się w czasie, widać w niej wpływy innych kierunków początków XX wieku. Artysta wpłynął na pokolenia polskich malarzy, uznaje się, że oddziałał na przedstawicieli polskich kolorystów. Na wystawie Piękno poza czasem...  możemy oglądać jedno z bardziej znanych dzieł artysty Portret dziewczynki w czerwonej sukience. Zostanie on omówiony podczas wykładu. Porównany jego sposób namalowania z eksponowanymi w Szczecinie pejzażami artysty.

 

 

Zapraszamy również na lekcje muzealne - więcej

 

Słowa kluczowe: Dziewczynka w czerwonej sukience i inni z kolekcji Muzeum Narodowego w Kielcach

« Powrót do poprzedniej strony