Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Newsletter

Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

zapisz adresusuń adres

Piękno poza czasem. Kolekcja Muzeum Narodowego w Kielcach na Zamku w Szczecinie

Wystawy Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Muzeum Zamkowe (wejście J)

Wstęp: Zwiedzanie galerii wystawowych od wtorku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 18.00. Ceny biletów: • 6 zł normalny • 4 zł ulgowy Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na wystawy. Bilet obowiązuje w dniu zakupu.

Kiedy:
28-11-2017 -27-01-2019

 

Galeria Gotycka, Galeria Wschodnia (wejście J z dużego dziedzińca)

 

29.11.2017-27.01.2019

Wernisaż 28 listopada (wtorek) o godz. 17.00, wstęp wolny.

 

Kielecka Galeria Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej zaliczana jest do najznakomitszych w Polsce. Ekspozycja prezentowana na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, przygotowana została w oparciu o znaczną i co ważne, najcenniejszą część tej kolekcji. Prezentuje style obecne w polskim malarstwie od XVII do połowy XX wieku.

Malarstwu towarzyszą wyroby rzemiosła artystycznego: meble, szkło, porcelana, fajans i przykłady złotnictwa, zaaranżowane tak, by choć w podstawowym stopniu przybliżyć klimat poszczególnych epok.

Ekspozycji nadano układ chronologiczny. Otwierają ją nowożytne wizerunki z polskich, szlacheckich galerii rodowych z XVII i XVIII wieku, wywodzące się z tradycji sarmackiej. Dalej prezentowana jest sztuka epoki stanisławowskiej, malarstwo doby romantyzmu aż po rozwijające się w XIX w. malarstwo pejzażowe i pejzażowo-rodzajowe. Następnie pokazywane są dzieła malarzy związanych ze szkołą monachijską, wśród których warto wymienić m. in. Józefa Chełmońskiego, czy Aleksandra Gierymskiego. Licznie prezentowana jest twórczość Olgi Boznańskiej. Interesującą grupę stanowią młodopolskie, alegoryczno-mitologiczne i symboliczno-patriotyczne kompozycje Jacka Malczewskiego, czy jednego z czołowych przedstawicieli Młodej Polski - Stanisława Wyspiańskiego. Niewątpliwym arcydziełem pokazywanym na wystawie jest modernistyczny Portret dziewczynki w czerwonej sukience namalowany w 1897 roku przez Józefa Pankiewicza.

Kolejnym nurtem prezentowanym na wystawie jest sztuka Art Deco. Dalsza część ekspozycji poświęcona została  pierwszym próbom awangardowym w malarstwie polskim. Ekspozycję zamykają m.in. przykłady dzieł kolorystów, kapistów oraz przedstawicieli polskiej awangardy w różnorodnych wydaniach.

 

Kuratorki: Joanna Kaczmarczyk, Jolanta Rybkiewicz

 

 

Wykłady towarzyszące wystawie w ramach programu edukacyjnego Piękno poza czasem. Sztuka polska na szczecińskim Zamku:

 

19.04.2018 (czwartek), Galeria Gotycka (wejście J z dużego dziedzińca), godz. 17.00, wstęp na wykłady wolny

Temat wykładu: Pejzaż pod powiekami. Polskie malarstwo krajobrazowe XIX i początku XX w.

Prowadzenie: dr hab. Barbara Ochendowska -Grzelak

 

Do rozwoju malarstwa krajobrazowego w Polsce w połowie XIX w. przyczynił się znakomity artysta i krytyk sztuki Wojciech Gerson (1831-1901). W 2 połowie XIX wieku na twórców polskich wpływ wywarło malarstwo impresjonizmu. Widać to w malarstwie mistrza nastroju w polskim malarstwie pejzażowym Aleksandra Gierymskiego (1850-1901). Fascynację efektami świetlnymi zauważymy w obrazach Władysława Maleckiego (1836-1900), w pejzażach Józefa Pankiewicza (1866-1940).  Nie pominiemy Jana Stanisławskiego (1860-1907), uznawanego  za twórcę „krakowskiej szkoły pejzażowej". Ujrzymy też jeden z pierwszych przykładów pejzażu morskiego autorstwa Władysława Ślewińskiego (1854-1918).  Wpływ nowych kierunków w sztuce początków XX  wieku, kubizmu i futuryzmu, w pejzażu Rafała Malczewskiego (1892-1965).

 

MAJ

10.05.2018 (czwartek), Galeria Gotycka (wejście J z dużego dziedzińca), godz. 17.00, wstęp wolny, ograniczona liczba miejsc

Temat wykładu: Odległe światy - Henryk Siemiradzki i Maurycy Gottlieb

Prowadzenie: Maria Łopuch, historyk sztuki

 

Czasy antycznego Rzymu Henryka Siemiradzkiego (1843-1902) i czasy biblijne Maurycego Gottlieba (1856-1876), to dwie, mniej znane twarze polskiego dziewiętnastowiecznego  malarstwa historycznego. Artystów, których prace sąsiadują  na zamkowej wystawie, dzieliło prawie wszystko: pochodzenie, miejsce artystycznej edukacji, środowisko, poglądy, malarska metoda, artystyczne losy. Wspólne im było tylko upodobanie do odległych w czasie światów, w których historia mieszała się z legendą i literaturą.

 

19.05.2018 (sobota), Galeria Gotycka (wejście J z dużego dziedzińca), godz. 16.00, wstęp wolny, ograniczona liczba miejsc

Temat wykładu: Dziewczynka z obrazu. Historia życia Józi Oderfeldówny

Prowadzenie: dr hab. Robert Kotowski, historyk, dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach

 

Niewiele jest osób, które nie kojarzą  Dziewczynki w czerwonej sukience.  Niewiele jest takich, które wiedzą, kim była i jak żyła Józia Oderfeldówna. Poza rodziną, osobami, które ją znały, a których jest z roku na rok coraz mniej, próżno szukać tych, którzy mogliby powiedzieć cokolwiek o jej życiu. I właśnie to stało się dla Roberta Kotowskiego inspiracją do napisania książki,  nakreślającej biografię tajemniczej modelki z obrazu Pankiewicza. W trakcie wykładu autor zaprezentuje nie tylko historię życia dziewczynki, ale także losy jej najbliższych, przyjaciół, znajomych oraz wielu znanych postaci świata literackiego, artystycznego, politycznego i społecznego przedwojennej Polski.

Przed spotkaniem będzie możliwość nabycia (w Centrum Informacji Turystycznej Zamku) książki Dziewczynka z obrazu. Historia życia Józi Oderfeldówny i uzyskanie autografu autora.

 

24.05.2018 (czwartek), Galeria Gotycka (wejście J z dużego dziedzińca), godz. 17.00, wstęp wolny, ograniczona liczba miejsc

Temat wykładu: Europejska włóczęga Aleksandra Gierymskiego

Prowadzenie: Maria Łopuch, historyk sztuki

 

Aleksander Gierymski (1850-1901), gnany artystycznym niepokojem, kilkanaście ostatnich lat swego życia spędził  w nieustannej podróży. Powstałe wówczas obrazy, jak Katedra w Amalfii,  są świadectwem pasji i ciągłych malarskich poszukiwań. Na przełomie XIX i XX wieku takich artystycznych wędrowców było w polskiej sztuce wielu. Prace kilku z nich: Ludwika de Laveaux (1868-1894), Gustawa Gwozdeckiego (1880-1935), Władysława Ślewińskiego (1856-1918) czy Romana Kramsztyka (1885-1942) można zobaczyć na kieleckiej wystawie.

 

Zapraszamy również na lekcje muzealne - więcej

 

Słowa kluczowe: Dziewczynka w czerwonej sukience i inni z kolekcji Muzeum Narodowego w Kielcach

« Powrót do poprzedniej strony