Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Newsletter

Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

zapisz adresusuń adres

SPOTKANIA I WYKŁADY W MARCU

Spotkania i wykłady Wystawy Edukacja Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Wstęp:

Kiedy:
01-03-2018 -31-03-2018

SPOTKANIA I WYKŁADY W MARCU


Zamkowe Podróże Literackie

1.03.2018 (czwartek), godz.17.00, Sala Literacka (wejście A z dużego dziedzińca, II p.),  bilety 5 zł

Temat spotkania: „Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka". Spotkanie z Cezarym Łazarewiczem

Moderatorka spotkania: Katarzyna Wolnik-Sayna (Radio Szczecin)

 

Wieczór z laureatem Nagrody Literackiej Nike 2017, autorem książki o maturzyście śmiertelnie pobitym przez milicję w 1983 r. Poznamy kulisy działania władz wobec jednej z najgłośniejszych zbrodni lat 80., która nie doczekała się sprawiedliwego wyroku.

 

 

Literownia

6.03.2018 (wtorek), godz.11.00, sala literacka (wejście A), wstęp wolny (obowiązuje rezerwacja grup: biblioteka@zamek.szczecin.pl)

 

Temat spotkania: Elena Favili, Francesca Cavallo „Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek"

 

Prowadzenie: Marta Wróblewska

 

Nowe wersje bajek - historie stu bohaterskich kobiet od Elżbiety I po Serenę Williams zainspirują warsztatowiczów do twórczego udziału w grach, zabawach i konkursach.  „Opowieści..." to niezwykła książka, zilustrowana przez sześćdziesiąt artystek ze wszystkich zakątków ziemskiego globu! W przedmowie czytamy: "Wierząc w coś całym sercem, zyskujemy siłę, by zmieniać świat".

 

 

Zamkowe Gawędy Historyczne

6.03.2018 (wtorek), godz.17.00, Sala Literacka (wejście A z dużego dziedzińca, II p.),  bilety 5 zł

 

Temat spotkania: Rynek Starego Miasta - centrum dawnego Szczecina

 

Prowadzenie: Monika Ogiewa-Sejnota

 

Stary Rynek, Heumarkt, Plac Rzepichy -  to nazwy odnoszące się do centralnego placu dawnego Szczecina. Miejsce to powstało w średniowieczu, a drewniany ratusz zastąpiono w późniejszym czasie murowanym budynkiem w stylu gotyckim. W kolejnych stuleciach wokół rynku zaczęły powstawać kamienice. Dzieje Starego Rynku, zniszczonego podczas II wojny światowej, a dziś urokliwego architektonicznie, to wizytówka historii miasta.

 

 

Potyczki z polszczyzną

8.03.2018 (czwartek), godz. 17.00, Sala Literacka (wejście A z dużego dziedzińca, II p.), bilety: 5 zł

 

Temat spotkania: O co pytają korespondenci Poradni Językowej US?

 

Prowadzenie: prof. Ewa Kołodziejek

 

W Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego  działa Internetowa Poradnia Językowa. Jej pracownicy prowadzą także blog „Klinika prostowania języka". Wśród ogromnej ilości pytań kierowanych do poradni jest wiele zasługujących na szczególną uwagę -  niebanalnych, wnikliwych, a także powtarzających się bardzo często. Zapraszamy na spotkanie z polszczyzną współczesną, w praktycznym ujęciu.

 

 

Zamkowe Podróże Literackie

9.03.2018 (piątek), godz.17.00, Galeria Przedmiotu (wejście J z dużego dziedzińca),  bilety 20 zł

Spotkanie z Katarzyną Grocholą

 

„Nigdy w życiu!", „Kryształowy Anioł", „Trzepot skrzydeł" i wiele innych, to tytuły dobrze znane sympatykom książek Katarzyny Grocholi. Ta niezwykle poczytna pisarka jest również autorką zbiorów opowiadań (np. „Podanie o miłość"), a także utworów dramatycznych czterokrotnie nagrodzonych w konkursie Tespis 2000. Laureatka Nagrody Księgarzy 2008, Asa Empiku (dwukrotnie), bohaterka wywiadów-rzek, ujmująca serdecznością i dynamizmem osobowość. Słuchacze dowiedzą się, jakie pisarskie i życiowe koleje losu ukształtowały dorobek twórczy Katarzyny Grocholi.

Moderatorka spotkania: Agata Rokicka (Radio Szczecin)

 

 

Wykład towarzyszący wystawie Piękno poza czasem

15.03.2018 (czwartek), godz. 17.00, Galeria Wschodnia (wejście J z dużego dziedzińca), wstęp wolny; liczba miejsc ograniczona

 

Temat spotkania: "Kulawka, humpen, flet i żardiniera. Szkła ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach"

 

Prowadzenie: Anna Pietrzak, historyk sztuki, Muzeum Narodowe w Kielcach

 

Muzeum Narodowe w Kielcach posiada ciekawy zbiór szkła, z którego ponad dwieście muzealiów eksponowanych było na wystawie stałej w Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej. Najcenniejsze z nich zaprezentowane zostały na wystawie czasowej w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Wykład im poświęcony, pozwoli nie tylko przedstawić tę ważną kolekcję, ale także nakreślić na jej przykładzie historię rozwoju sztuki szklarskiej, przybliżyć funkcje poszczególnych wyrobów szklanych i prześledzić zmiany biesiadnych obyczajów.

 

 

Szczecin. Retrospekcje

16.03.2018 (piątek), godz. 17.00, Sala Literacka (wejście A z dużego dziedzińca, II p.), bilety: 5 zł

 

Temat spotkania:  Wycieczki po legendarnym Szczecinie: Centaur, gęsi, słoń  i koń, czyli szczecińskie pomniki

 

Prowadzenie: Małgorzata Duda

 

Kolejny wieczór legend to m.in. historia kamiennych gęsi, ciekawostki związane ze słoniem, rozwiązanie zagadki - co pewien koń ma wspólnego z Wenecją i wspomnienie  Sediny. Odwiedzimy panteon greckich bogów i przyjrzymy się biblijnemu prorokowi. Posłuchamy również opowieści o niezwykłym człowieku, który zostawił Szczecinowi swe serce.

 

 

Pompa funebris nowożytnego księcia

17.03.2018 (sobota), godz. 13.00-17.15, Galeria Gotycka (wejście J z dużego dziedzińca), wstęp wolny

 

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza na seminarium w 400. rocznicę pogrzebu Filipa II pomorskiego.

 

Filip II panujący na Księstwie Pomorskim w latach 1606-1618, należał do tych postaci, które zapisały się w dziejach Pomorza w sposób szczególny. Jako człowiek doby nowożytnej, przejawiał rozległe zainteresowania różnymi dziedzinami nauki i sztuki. Jego zamiłowania nie miały charakteru przypadkowego - były to dogłębne studia badawcze i autentyczne pasje. Osobowość księcia ukształtowały staranne wychowanie i wykształcenie, kawalerska podróż po Europie oraz wizyty na dworach cesarskim i państw ościennych. W kręgu jego dworu znaleźli się wybitni uczeni różnych dziedzin, którzy stali się dla księcia partnerami do rozmów i naukowych rozważań. Atmosfera dworu Filipa II zaowocowała rozwojem badań nad dziejami Pomorza oraz publikacją (m.in. historii Szczecina autorstwa Paula Friedeborna) i powstaniem (m.in. Kabinetu Pomorskiego i Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego Eilharda Lubinusa) dzieł, które po upadku księstwa w 1637 roku pozostały świadectwem nie tylko aspiracji władcy, ale i chwały dynastii Gryfitów. Przypadająca 19 marca 2018 roku 400. rocznica pogrzebu księcia stała się przyczynkiem do zorganizowania seminarium poświęconego osobie władcy i propagowania dziedzictwa kulturowego regionu.

 

Program

 

13.00                Powitanie gości

 

13.15 - 14.00    Filip II - mądry książę

Maria Łopuch, historyk sztuki, wieloletni pracownik merytoryczny Muzeum Narodowego w Szczecinie

 

Rzecz o Filipie II w nawiązaniu do trzech jego wizerunków:  jako światłego władcy w nawiązaniu do "Apoteozy księcia Filipa II", jako człowieka  wyrafinowanego i dwornego w nawiązaniu do srebrnego medalionu Jana de Vosa oraz jako mecenasa w nawiązaniu do portretu z tablicy fundacyjnej skrzydła menniczego zamku szczecińskiego.

 

14.00 - 14.45    Uroczystości pogrzebowe księcia Filipa II

Joanna Kościelna, kulturoznawca, doktorantka Uniwersytetu Szczecińskiego

Zorganizowany z wielkim rozmachem pogrzeb Filipa II był manifestacją chwały jego panowania, ale także poprzez dobór treści symbolicznych odzwierciedlał jego postawę wobec życia i śmierci, którą ujmował w maksymie „meditatio mortis optima philosophia" (najwyższą wiedzą/mądrością jest rozmyślanie o śmierci).

 

14.45 - 15.15    Przerwa

 

15:15 - 16:00    Christo et reipublicae. Sarkofag Filipa II wśród trumien paradnych Gryfitów

dr hab. Barbara Ochendowska-Grzelak , historyk sztuki, wykładowca na Uniwersytecie Szczecińskim

 

Księcia Filipa II, podobnie jak innych przedstawicieli rodu Gryfitów (w 2 połowie XVI i 1 połowie XVII wieku) pochowano w cynowym sarkofagu. Każdą z cynowych trumien zdobiły reliefowe i grawerowane dekoracje, które mają nie tylko znaczenie estetyczne, ale też symboliczne i upamiętniające dynastię. Sarkofag Filipa II, element zespołu szczecińskich sarkofagów książęcych,  jest bardzo ważnym przykładem sztuki konwisarskiej o znaczeniu nie tylko regionalnym, ale i europejskim.

 

16.00 - 16.45    Okolicznościowe druki funeralne ku czci Filipa II

dr Agnieszka Borysowska, literaturoznawca i latynista, pracownik naukowy Książnicy Pomorskiej w Szczecinie

 

Druki okolicznościowe, w tym funeralne, są publikacjami o charakterze okazjonalnym, a więc niejako z definicji - ulotnym, przemijającym. Opisują osadzone w czasie i przestrzeni wydarzenie, czy też uroczystość, która stanowiła przejaw życia społecznego. Zgon władcy był jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu całego państwa, toteż na książęcy pogrzeb opracowywano każdorazowo cały szereg pamiątkowych publikacji.

Wykład przybliży tę problematykę na przykładzie funeraliów dedykowanych księciu Filipowi II.

 

16.45 -17.15      Podsumowanie i zakończenie seminarium

 

 

Zamkowy Wieczór Książęcy przy Muzyce

18.03.2018 (niedziela), godz. 16.00, sala Kina Zamek (wejście A z dużego dziedzińca, I p.), bilety: 5 zł

 

Temat spotkania: Zamki, pałace i dwory, czyli muzyczne rezydencje

 

W XVII i XVIII w. dwory cesarskie, królewskie, książęce i arystokratyczne pełniły rolę centrów kulturalnych, zwłaszcza muzycznych. Sławni kompozytorzy i wykonawcy często przez całe lata mieszkali w pałacowych komnatach, służąc swoim talentem koronowanym głowom i innym szlachetnie urodzonym mecenasom.

 

Czasami w rezydencji funkcjonował prywatny teatr operowy, wystawiający dzieła przeznaczone na jego potrzeby. Opowieść o muzykowaniu na dworach i w parkach ubarwi muzyka z epoki w wykonaniu Aleksandry Bałachowskiej (sopran) i Ireny Paliwody (fortepian).

 

Gospodarze spotkania: dr Wojciech Kral i dr  Andrzej Wątorski.

 

 

Zamkowe Spotkania z Psychologią i Sztuką

20.03.2018 (wtorek), godz. 17.30, Sala Kina „Zamek" (wejście A z dużego dziedzińca), bilety: 8 zł

Temat spotkania: O bliskości ludzi i zwierząt

 

O miłości do zwierząt, ich leczniczych oddziaływaniach na psychikę, zwłaszcza dzieci i ludzi samotnych; o przyczynach zachowań agresywnych u ludzi i zwierząt; o sposobach ratowania zwierząt i altruistycznych działaniach dobrych ludzi rozmawiać będą Michał Józef Kawecki, psycholog terapeuta i Marzena Białowolska, pomysłodawczyni Fundacji Na Rzecz Zwierząt „Dzika Ostoja".

W spotkaniu żywy udział weźmie czarny Kot Buka wraz z innymi zwierzętami z „Dzikiej Ostoi".

 

Mówi Dorota Sumińska, znana lekarka weterynarii, autorka książek o psach i kotach:

„Dla mnie zwierzęta są osobami. Nigdy nie mówię o nich „coś" tylko „ktoś". Na świecie jest mnóstwo kultur, które od zawsze wiedziały, że zwierzęta kierują się tymi samymi uczuciami, że się boją, że mają swoje zwierzęce marzenia, że tak samo śnią jak my. Są do nas podobne w każdym calu".

 

Spotkanie poprowadzi Michał Józef Kawecki, twórca i gospodarz Zamkowych Spotkań z Psychologią i Sztuką.

 

 

Szkoła Zdrowia

21.03.2018 (środa), godz. 17.00, Sala Literacka (wejście A z dużego dziedzińca, II p.), bilety: 5 zł

Temat spotkania: Filozofia zdrowia „gdy przyjdzie wiosna"

 

Prowadzenie i oprawa muzyczna: prof. Jacek Rudnicki

 

Wraz z odejściem zimy, organizm człowieka sygnalizuje o deficytach nagromadzonych w trakcie poprzednich miesięcy. Na czym polega nowoczesne podejście do prozdrowotnego powitania wiosny? Jak roztropnie i skutecznie uzupełniać niedobory witamin i minerałów? Według jakiego kryterium dawkować ruch na świeżym powietrzu? Podczas wykładu, w pierwszym dniu wiosny słuchacze otrzymają odpowiedzi na wszelkie pytania związane z dostosowaniem się do zmiany pór roku.

 

 

Wykład towarzyszący wystawie Piękno poza czasem

21.03.2018 (środa), godz. 17.00, Galeria Wschodnia (wejście J z dużego dziedzińca), wstęp wolny; liczba miejsc ograniczona

 

Temat spotkania: Między wschodem a zachodem. Portret Polaków w okresie klasycyzmu i romatyzmu

 

Prowadzenie: dr Barbara Ochendowska-Grzelak (Uniwersytet Szczeciński)

 

Wykład towarzyszący wystawie "Piękno poza czasem. Kolekcja Muzeum Narodowego w Kielcach na Zamku w Szczecinie".

 

W zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach znajduje się wiele znakomitych przykładów malarstwa polskiego. Znaczną grupę stanowią wśród nich przedstawienia portretowe. Wykład rozpoczniemy od ukazania portretów sarmackich, w tym ich specyficznej odmiany, jaką są portrety trumienne. Następnie omówione zostaną przykłady portetów zbiorowych i indywidualnych, głównie polskiej szlachty i arystokracji malowane przez artystów polskich i do Polski przybyłych. Wsród nich zobaczymy przykłady malarstwa Józefa Peszki (1767-1831), malarza Stanisława Augusta Poniatowskiego i Katarzyny II - Jana Chrzciciela Lampiego (1751-1830) oraz wiedeńczyka Józefa Grassiego (1757-1838), syna szkockiego emigranta Augustyna Mirysa (1700-1790). Omówiona zostanie grupa potretów pędzla współzałożyciela „Zachęty" Rafała Hadziewicza (1803-1866). Wizerunki wymienionych artystów zostaną skonfrontowane z portretami stworzonymi w drugiej połowie XIX stulecia podczas kolejnych spotkań.

 

Szczeciński Salon Poezji

22.03.2018 (czwartek), godz. 17.30, Hol Wschodni (wejście A z dużego dziedzińca), wstęp wolny (bezpłatne wejściówki do odbioru w Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej, wejście I z małego dziedzińca, od godz. 16.30 w dniu wydarzenia; liczba miejsc ograniczona)

 

Temat spotkania: Poeta pamięta

 

Wiersze Julii Hartwig,  Ewy Lipskiej, Wisławy Szymborskiej, Jerzego Ficowskiego, Zbigniewa Herberta, Ryszarda Krynickiego, Czesława Miłosza, Leszka Szarugi, Kazimierza Wierzyńskiego,

Adama Zagajewskiego czyta Olgierd Łukaszewicz, wybitny aktor filmowy i teatralny, prezes Związku Artystów Scen Polskich, obecnie związany z Teatrem Polskim w Warszawie

 

Oprawa muzyczna: Mirosława Białas (fortepian)

 

Prowadzenie - Michał Józef Kawecki, twórca i gospodarz Szczecińskiego Salonu Poezji

 

 

453. urodziny twórcy mapy Księstwa Pomorskiego Eilharda Lubinusa

23.03.2018 (piątek), godz. 17.00, wstęp wolny, zbiórka w Sali Literackiej (wejście A z dużego dziedzińca, II p.), wstęp wolny

 

23 marca przypada 453. rocznica urodzin Eilharda Lubinusa, zasłużonego XVII-wiecznego naukowca, autora Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego. Z tej okazji Zamek przygotował specjalny program:

 

O godz. 16.00 zapraszamy do Kina Zamek na projekcję filmu „Zamek Szczeciński" (wstęp wolny, bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie Kina Zamek od godziny 15.00 w dniu projekcji, liczba miejsc ograniczona).

 

O godz. 17 (w Sali Literackiej wejście A z dużego dziedzińca, II p., wstęp wolny; liczba miejsc ograniczona) rozpocznie się spotkanie połączone z prezentacją poświęconą działalności Eilharda Lubinusa. Poprowadzi je zamkowy przewodnik Tomasz Wieczorek, który następnie zaprosi na zwiedzanie Zamku. Oprowadzanie poświęcone będzie w dużej mierze twórcy niezwykłej Mapy Lubinusa. Nie zabraknie ciekawostek dotyczących powstawania tego arcydzieła.

 

Przebieg trasy:

 

Dziedziniec duży (zegar zamkowy, płyta erekcyjna Barnima XI, zegary słoneczne), dziedziniec menniczy (figura biskupa Ottona z Bambergu, płyta erekcyjna książąt Filipa II i Franciszka I, obrys kościoła św. Ottona oraz najnowsza zamkowa atrakcja - wykonana z brązu makieta zamku w skali 1:100).

 

Spotkanie i oprowadzanie potrawa około 90 minut.

 

 

Zamkowe Forum Kultury

27.03.2018 (wtorek), godz. 18.00, sala Kina Zamek (wejście A z dużego dziedzińca, I p.), wstęp wolny; liczba miejsc ograniczona

 

Temat spotkania: Teatralna twarz Szczecina

 

Debatę poprowadzą dziennikarze: Małgorzata Frymus i Konrad Wojtyła z Polskiego Radia Szczecin.

 

Niespełna dekadę temu wybudowaliśmy w Szczecinie pierwszy - i póki co jedyny - obiekt teatralny z prawdziwego zdarzenia, do którego wprowadził się Teatr Lalek Pleciuga. Od lat mówi się o nowej siedzibie Teatru Współczesnego, który od początku swego funkcjonowania jest sublokatorem Muzeum Narodowego w Szczecinie. Wprawdzie daje mu to jedną z najgłębszych scen w okolicy, ale na tym pozytywy się kończą. Rozwód z murami przy Wałach Chrobrego jest absolutnie konieczny. Nie lepiej jest z Teatrem Polskim, który choć budynek ma własny, od lat zabiega o rozbudowę i gruntowny remont. Plany są i to nawet zaawansowane, ale szanse na ich realizacje raczej niewielkie.

Mimo to szczecińskie teatry liczą się na scenie ogólnopolskiej. Niezaprzeczalna pozycja Teatru Anny Augustynowicz w ubiegłym roku ten status potwierdziła wyróżnianym „Ślubem". Do liczących się scen operowych dołączyła Opera na Zamku otrzymując kilka prestiżowych nagród.

 

Czy siedziba daje nowe możliwości? Obie sceny -  i Współczesny i Polski - radzą sobie bardzo dobrze zapełniając widownię po brzegi. Może zatem nie o zaplecze chodzi, ale o ludzi, którzy budują pozycję i rangę teatru?

 

Porozmawiajmy o tym, jaka jest „Twarz teatralna Szczecina"? Co ją cieszy, a co boli? Kiedy się do nas uśmiecha, a kiedy i dlaczego grymasi?

 

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, realizując cykl Zamkowe Forum Kultury udostępnia przestrzeń do wymiany doświadczeń oraz swobodnego wyrażania opinii przedstawicieli instytucji kultury województwa zachodniopomorskiego, szkolnictwa artystycznego oraz decydentów mających realny wpływ na rozwój i finansowanie szeroko rozumianej kultury na Pomorzu Zachodnim.

 

Szczególnie ważną grupą adresatów są dla nas artyści i twórcy, zarówno  uznani, jak i rozpoczynający  swoją drogę zawodową. Zaangażowanie i rosnąca liczba uczestników podczas minionych spotkań udowodniły potrzebę podejmowania merytorycznych dyskusji, stawiania trudnych pytań i szukania na nie odpowiedzi w przestrzeni publicznej debaty.

 

Zamkowe Forum Kultury zostało objęte patronatami medialnymi Kuriera Szczecińskiego i Polskiego Radia Szczecin.

Słowa kluczowe: spotkania

« Powrót do poprzedniej strony