Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Newsletter

Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

zapisz adresusuń adres

LEKCJE MUZEALNE

Dla dzieci Spotkania i wykłady Wystawy Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Galeria Gotycka (wejście J)

Wstęp: Koszt lekcji dla przedszkoli i szkół to 5 zł od osoby. Opiekunowie grup - wstęp wolny. Opłaty za zajęcia należy dokonać w kasie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Kiedy:
23-03-2018 -31-12-2019

 

Lekcje muzealne to atrakcyjna propozycja aktywnego zwiedzania zarówno stałych, jak i czasowych wystaw w szczecińskim Zamku. Zajęcia przeznaczone są dla przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zamiast tradycyjnego oprowadzania, edukatorzy muzealni proponują wspólną, kreatywną zabawę oraz opowieści o najciekawszych eksponatach, pokazywanych na wystawach (m. in. wystawie „Piękno poza czasem. Kolekcja Muzeum Narodowego w Kielcach na Zamku w Szczecinie"). Specjalnie przygotowane zagadki, rebusy, krzyżówki, zadania interaktywne, multimedialne gry, mają na celu pobudzenie wyobraźni uczestników zajęć oraz zachęcenie ich do wyrażania własnych opinii na temat zgromadzonych na wystawie dzieł sztuki. Młodzi odbiorcy nie tylko zobaczą ekspozycje, ale także zdobędą nową wiedzę i nauczą się twórczo ją wykorzystywać.

 

W tym roku szkolnym nasza propozycja została wzbogacona o nowe, pełne przygód, zadań i wyzwań, lekcje muzealne, związane z legendami pomorskimi, historią Księstwa Pomorskiego oraz historią Pomorza Zachodniego.

 

Proponujemy zajęcia dostosowane do wieku uczestników.  A dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych -także Maturę z Zamkiem, cykl lekcji przygotowujących do matury z języka polskiego.

 

Lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2018/2019 odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.30.

 

Zgłoszenia z następującymi informacjami:

 

  • termin planowanej wizyty
  • wybrany temat lekcji
  • wiek uczestników (klasa) i wielkość grupy
  • dane kontaktowe: adres i telefon szkoły lub przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna grupy)

 

należy przesyłać na adres wystawy@zamek.szczecin.pl

 

Koszt lekcji dla przedszkoli i szkół to 5 zł od osoby. Opiekunowie grup - wstęp wolny. Opłaty za zajęcia należy dokonać w kasie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

 

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie www.zamek.szczecin.pl lub pod nr tel. +48 91 434 83 47

 

PROPONOWANE TEMATY LEKCJI:

 

Przedszkole i szkoła podstawowa I - IV

 

1. Mój praprapradziadek to sarmata!

 

Podczas tych zajęć dzieci dowiedzą się m. in. jak wyglądały elementy stroju szlachcianki i szlachcica. Dlaczego mówimy do dziś: „Poznać pana po cholewach".

 

2. Warsztat malarski. Sosy kontra ciapki

 

Uczniowie zwiedzą wystawę „Piękno poza czasem", przyjrzą się obrazom polskich mistrzów. Zatrzymają się  m.in. przed obrazami Olgi Boznańskiej i dokonają analizy jej dzieł. W drugiej części zajęć, w pracowni malarskiej, poznają narzędzia pracy malarza: sztalugę, paletę, krosno malarskie. Następnie uczniowie samodzielnie stworzą obrazy martwej natury.

 

3. O zegarach - tik-tak, tik-tak

 

Gdy zegary wybiją godzinę dwunastą, będzie to najwyższy czas, aby poznać przyrządy do pomiaru czasu. W zabytkowych wnętrzach Galerii Gotyckiej dzieci poszukają zegarów i dzieł sztuki, które przedstawiają różne pory roku, odnajdą na obrazach kolory charakterystyczne dla wiosny, lata, zimy i jesieni, a następnie rozwiążą karty zadań.

 

4. W dawnej szkole

 

Podczas spotkania uczniowie dowiedzą się, jak wyglądała edukacja chłopców i dziewcząt  dwieście i sto lat temu. Czy każdy mógł chodzić do szkoły? Jakich przyborów używano w szkołach? Kiedy pojawił się długopis? Na zakończenie zajęć uczestnicy będą mogli poćwiczyć pisanie za pomocą kolorowych tuszy , gęsich piór i piór ze stalówkami.

 

5. W pracowni mistrzów

 

Tematem przewodnim zajęć będzie zapoznanie dzieci z zasadami zachowania w muzeum. Uczniowie poznają podstawowe pojęcia takie jak np. malarstwo, muzeum sztuki, sztaluga, kustosz, pędzle, płótna, farby, portret. Nauczą się rozpoznawać i nazywać elementy budowy obrazu, poznają różnicę pomiędzy opiniami „podoba mi się ten obraz", a „to dobry obraz", czyli różnicę pomiędzy własnym gustem a obiektywną wartością dzieła.

 

6. Tajemnice obrazów

 

Uczestnicy zajęć zamienią się w małych detektywów tropiących tajemnice ukryte w obrazach wielkich mistrzów. Tematem przewodnim zajęć będzie twórcze  i interaktywne zwiedzanie kolekcji obrazów

i gromadzenie informacji dotyczących klasyfikacji obrazów ze względu na ich rodzaj. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się również z pojęciami: pejzaż, portret, martwa natura.

 

Szkoła podstawowa V - VIII

 

1. Dziewczynka z obrazu - historia i analiza najpiękniejszego portretu dziecięcego w malarstwie polskim

 

Tematem zajęć będzie portret. Na przykładzie obrazów z kolekcji Muzeum Narodowego z Kielc zgromadzonych na wystawie w szczecińskim Zamku, uczestnicy warsztatów poznają różne typy portretów w sztukach plastycznych oraz zapoznają się z warsztatem malarskim, poznają technikę przygotowania płótna. W części warsztatowej będą doskonalić spostrzegawczość oraz motorykę małą rysując szczegóły wizerunku „Portretu dziewczynki w czerwonej sukience".

 

2.  Pejzaże Małych Ojczyzn.  Legendy pomorskie

 

Zajęcia przeniosą uczestników w krainę wyobraźni zamieszkałą przez tajemnicze i przedziwne stworzenia: gryfy, czarownice i zielenice. Spotkanie z postaciami legend pomorskich przybliży dzieciom historię Pomorza Zachodniego, wyjaśni co jest szczególnego w starych opowieściach, że towarzyszą ludziom od zarania dziejów. W trakcie lekcji uczestnicy będą rozwiązywać zagadki oraz wezmą udział w niezwykłej i pasjonującej grze.

 

3.  Podróż przez Pomorze śladami Lubinusa

 

Na zajęciach uczestnicy poznają niezwykłe dzieło siedemnastowiecznej kartografii tj. Wielką Mapę Księstwa Pomorskiego Eilharda Lubinusa. Interaktywna animowana wersja mapy umożliwi uczestnikom zajęć podróż po książęcym Pomorzu. Który z książąt pomorskich był pretendentem do tronu polskiego? Kiedy i dlaczego nastąpił zmierzch Księstwa? Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania odnaleźć można wędrując po animowanej mapie Pomorza.

 

4. W barokowo-sarmackiej Rzeczypospolitej

 

Uczniowie poznają m. in. obyczaje i stroje szlachty polskiej. Analizować będą wybrane dzieła sztuki

z kręgu portretów sarmackich. Będą się uczyć czytania tekstów kultury oraz analizy porównawczej. Podczas zajęć uczniowie wysłuchają gawędy o obyczajach sarmackich oraz o tym, jak określano poszczególne elementy stroju szlachcianki i szlachcica, po co paniom były wachlarze i „muszki".

 

5.Czytanie tekstów kultury. Analiza obrazu. Portret sarmacki

 

W trakcie spotkania uczniowie wysłuchają opowieści o obyczajach sarmackich. Następnie pod kierunkiem prowadzącego dokonają analizy i interpretacji wybranego dzieła sztuki z kręgu portretów sarmackich. Wypełnią także karty pracy.

 

6. „Aleksander Wielopolski z postaciami alegorycznymi" Jacek Malczewski.

 

Uczniowie dowiedzą się, co kryje się pod pojęciami: symbol, alegoria, symbolizm, personifikacja. Analizować będą obrazy Jacka Malczewskiego.

 

7. W dawnej szkole

 

Podczas spotkania uczniowie dowiedzą się, jak wyglądała edukacja chłopców i dziewcząt  dwieście i sto lat temu. Czy każdy mógł chodzić do szkoły? Jakich przyborów używano w szkołach? Kiedy pojawił się długopis? Na zakończenie zajęć uczestnicy będą mieli możliwość spróbować swoich sił w kaligrafii.

 

8. Warsztat malarski. Portrety mistrzów

 

Dzieci zwiedzą wystawę „Piękno poza czasem", przyjrzą się portretom polskich mistrzów. Obraz Józefa Pankiewicza „Dziewczynka w czerwonej sukience" posłuży za podstawę do analizy dzieła sztuki. Uczestnicy zajęć poznają narzędzia pracy malarza: sztalugę, paletę, krosno malarskie. Potem samodzielnie stworzą portret Józi - dziewczynki namalowanej przez Pankiewicza.

 

9. Tajemnice obrazów

 

Zajęcia obejmą twórcze  i interaktywne zwiedzanie kolekcji obrazów. Motywem przewodnim lekcji będzie zgromadzenie informacji dotyczących klasyfikacji obrazów ze względu na ich rodzaj oraz próba odpowiedzi na pytanie czym jest kolekcja sztuki i w jakim celu gromadzone są obrazy w muzeach. W trakcie zajęć uczestnicy poznają również pojęcia: pejzaż ze sztafażem, marina, nokturn, weduta, portret, martwa natura.

 

Szkoła ponadgimnazjalna

 

UWAGA! NOWY CYKL

 

Matura z Zamkiem. Cykl lekcji przygotowujących do matury z języka polskiego.

 

Dobrą okazją do powtórki przed maturą stanie się cykl lekcji muzealnych przygotowanych w oparciu o obrazy mistrzów z okresu Młodej Polski oraz podstawę programową dla liceum i technikum. Uczestnicy poznają podstawowe pojęcia i terminy, jakich można użyć w opisie dzieła sztuki. Interpretowanie prac Malczewskiego, Witkacego czy Wyspiańskiego przez pryzmat pojawiających się w nich tematów, motywów czy symboli oraz korespondujących z nimi dzieł literackich stanie się dobra okazją do rozmów o sztuce i literaturze oraz o roli jaką pełnią we współczesnym świecie. Warsztaty przeznaczone są dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Przy odbiorze dzieł, szablonowe myślenie jest zachowaniem niepożądanym, zajęcia mają na celu obudzenie kreatywności i wyobraźni, pomogą puścić wodze fantazji, aby w pełni przeżywać dzieło.

 

 

1. Kultura Sarmacka

 

Podczas zajęć uczniowie zwiedzą wystawę „Piękno poza czasem", a także wysłuchają opowieści o obyczajach sarmackich, które zdominowały cały wiek XVII i część XVIII. Składają się na nie zwyczaje związane z obchodzeniem świąt, z kuchnią i stylem życia. Uczestnicy zajęć dowiedzą się też m.in. co oznacza pompa funebris, castrum doloris, archimimus czy ars moriendi,  a na zakończenie, w ramach utrwalenia zdobytych wiadomości, wypełnią karty pracy

 

2. Czytanie tekstów kultury. Analiza obrazu. Portret sarmacki

 

W trakcie spotkania uczniowie wysłuchają opowieści o obyczajach sarmackich,  nazywanych też kulturą staropolską.  Następnie pod kierunkiem prowadzącego dokonają analizy i interpretacji wybranego dzieła sztuki z kręgu portretów sarmackich. Wypełnią także karty pracy.

 

3. Herkules na rozstajach - „Aleksander Wielopolski z postaciami alegorycznymi" Jacek Malczewski

 

W trakcie spotkania uczniowie dowiedzą się co kryje się pod pojęciami tj. alegoria, symbol, symbolizm, personifikacja. Dowiedzą się także o kilku ciekawostkach dotyczących Herkulesa oraz o tym, co przedstawia obraz Annibala Carracciego „Herkules na rozstajach". Dokonają analizy dzieła sztuki „Aleksander Wielopolski z postaciami alegorycznymi" Jacka Malczewskiego i wypełnią karty pracy.

 

4. Czytanie tekstów kultury. Analiza obrazu. Dziewczynka z obrazu

 

Dziewczynka w czerwonej sukience to najsłynniejszy obraz z kieleckiej galerii nazywany najpiękniejszym portretem dziecięcym w malarstwie polskim. Uczniowie dokonają analizy tego obrazu i zapoznają się z filmem omawiającym ten obraz. Usłyszą również historię sportretowanej na nim dziewczynki.

 

Od marca zapraszamy na nowy cykl lekcji, poświęconych edukacji regionalnej:

 

„Legendy Pomorza Zachodniego"

Czyj duch błąka się po zamkowych korytarzach? Jakie dziwne stworzenia można zobaczyć za ścianach i wieży Zamku? Odpowiedzi na te i inne pytania poznają uczestnicy lekcji muzealnych związanych z pomorskimi legendami. Odwiedzimy Cellarium Zielarki, obejrzymy zamkowy zegar i wspólnie ułożymy puzzle. W przestrzeni Zamku Książąt Pomorskich oraz nowo otwartej sali Cellarium Zielarki dzieci zapoznają się z wybranymi legendami Pomorza Zachodniego

 

„Eilharda Lubinusa podróż przez Pomorze"

Siedemnastowieczna mapa Księstwa Pomorskiego, jej autor oraz bardzo ważny zleceniodawca w niezwykłej podróży w czasie i przestrzeni. Uczestnicy zajęć poznają dawne narzędzia miernicze, szlaki po których podążał dawny kartograf, odwiedzą niezwykłe zakątki Pomorza oraz odkryją tajniki powstawania dawnych map.

 

Słowa kluczowe: lekcje muzealne

« Powrót do poprzedniej strony