Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Newsletter

Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

zapisz adresusuń adres

PIĘKNO POZA CZASEM. Kolekcja Muzeum Narodowego w Kielcach na Zamku w Szczecinie - lekcje muzealne

Dla dzieci Spotkania i wykłady Wystawy Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Galeria Gotycka (wejście J)

Wstęp: Koszt lekcji dla przedszkoli i szkół to 5 zł od osoby. Opiekunowie grup – wstęp wolny. Opłaty za zajęcia należy dokonać w kasie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie tuż przed zajęciami. Więcej szczegółów na stronie www.zamek.szczecin.pl

Kiedy:
23-03-2018 -28-01-2019

Lekcja muzealna to atrakcyjna propozycja aktywnego zwiedzania zarówno stałych jak i czasowych ekspozycji na terenie szczecińskiego Zamku. Zajęcia przeznaczone są dla przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zamiast tradycyjnego oprowadzania, edukatorzy muzealni proponują wspólną, kreatywną zabawę oraz opowieści o najciekawszych eksponatach pokazywanych na wystawie Piękno poza czasem. Kolekcja Muzeum Narodowego w Kielcach na Zamku w Szczecinie. Specjalnie przygotowane zagadki, rebusy, krzyżówki, zadania interaktywne, multimedialne gry mają na celu pobudzenie wyobraźni uczestników zajęć oraz zachęcić ich do wyrażania własnych opinii na temat zgromadzonych na wystawie dzieł sztuki i dokonania ich oceny. Młodzi odbiorcy nie tylko zobaczą ekspozycję i zdobędą nową wiedzę, ale także nauczą się ją twórczo wykorzystywać.

 


Proponowane tematy lekcji


PRZEDSZKOLE i SZKOŁA

W pracowni mistrzów
Tematem przewodnim zajęć będzie zapoznanie dzieci z działalnością i zasadami zachowania
w muzeum. Poznają podstawowe pojęcia takie jak np. malarstwo, muzeum sztuki, sztaluga, kustosz, pędzle, płótna, farby, portret. Nauczą się rozpoznawać i nazywać elementy budowy obrazu, poznają różnicę pomiędzy opiniami „podoba mi się ten obraz", a „to dobry obraz", czyli różnicę pomiędzy własnym gustem a obiektywną wartością dzieła.

Dziewczynka z obrazu - historia i analiza Portretu Elizy Pareńskiej Stanisława Wyspiańskiego
Tematem zajęć będzie portret. Na przykładzie obrazów z kolekcji Muzeum Narodowego
w Kielcach zgromadzonych na wystawie w szczecińskim zamku uczestnicy warsztatów poznają różne typy portretów w malarstwie oraz zapoznają się z warsztatem malarskim, poznają technikę przygotowania płótna. W części warsztatowej będą doskonalić spostrzegawczość oraz motorykę małą rysując szczegóły Portretu Elizy Pareńskiej.

Tajemnice obrazów
Zajęcia obejmą twórcze i interaktywne zwiedzanie kolekcji obrazów, której motywem przewodnim będzie zgromadzenie informacji dotyczących klasyfikacji obrazów ze względu na ich rodzaj oraz próba odpowiedzi na pytanie czym jest kolekcja sztuki i w jakim celu gromadzone są obrazy w muzeach. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się również z pojęciami: pejzaż, portret, martwa natura, scena rodzajowa, abstrakcja.

 


SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

Interpretacja dzieła sztuki / Sztuka interpretacji
Warsztaty przeznaczone są dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Przy odbiorze dzieł szablonowe myślenie jest zachowaniem niepożądanym, warsztaty mają na celu obudzenie kreatywności i wyobraźni, pomogą puścić wodze fantazji, aby w pełni przeżywać dzieło. Uczestnicy poznają również sposoby odbioru dzieła sztuki oraz poznają zasady jego analizy i interpretacji.


Uwaga! Od kwietnia w ofercie o nowe tematy!

 


PRZEDSZKOLE i SZKOŁA PODSTAWOWA I - IV

Mój prapradziadek to sarmata!
Podczas tych zajęć dzieci dowiedzą się m. in. jak wyglądały poszczególne elementy stroju szlachcianki i szlachcica. Dlaczego mówimy do dziś: „poznać pana po cholewach".

Warsztat malarski. Portrety mistrzów - sosy kontra ciapki
Uczniowie zwiedzą wystawę Piękno poza czasem..., przyjrzą się portretom polskich mistrzów. Poznają narzędzia pracy malarza: sztalugę, paletę, krosno malarskie. Analizować będą obraz Józefa Pankiewicza Portret dziewczynki w czerwonej sukience. Samodzielnie stworzą portret Józi, dziewczynki namalowanej przez Pankiewicza.

„O zegarach - TIK-TAK, TIK-TAK"
Gdy zegary wybiją godzinę dwunastą, będzie to najwyższa pora, aby poznać przyrządy do pomiaru czasu. W zabytkowych wnętrzach Galerii Gotyckiej dzieci poszukają zegarów i obrazów, które przedstawiają różne pory roku, następnie rozwiążą karty zadań.

 


SZKOŁA PODSTAWOWA V - VIII

Kultura sarmacka
Uczniowie poznają m. in. obyczaje i stroje szlachty polskiej. Analizować będą wybrane dzieła sztuki
z kręgu portretów sarmackich. Uczyć się będą czytania tekstów kultury oraz analizy porównawczej. Podczas zajęć uczniowie wysłuchają gawędy o obyczajach sarmackich oraz o tym, jak określano poszczególne elementy stroju szlachcianki i szlachcica; po co paniom były wachlarze i muszki.

Czytanie tekstów kultury. Analiza obrazu. Portret sarmacki
W trakcie spotkania uczniowie wysłuchają opowieści o obyczajach sarmackich, nazywanych też kulturą staropolską. Następnie pod kierunkiem prowadzącego dokonają analizy i interpretacji wybranego dzieła sztuki z kręgu portretów sarmackich. Wypełnią także karty pracy.

Czytanie tekstów kultury. Analiza obrazu. Dziewczynka z obrazu
Dziewczynka w czerwonej sukience to najsłynniejszy obraz z kieleckiej galerii nazywany najpiękniejszym portretem dziecięcym w malarstwie polskim. Uczniowie dokonają analizy tego obrazu oraz usłyszą historię sportretowanej na nim dziewczynki.

Jacka Malczewskiego Aleksander Wielopolski z postaciami alegorycznymi
Uczniowie dowiedzą się, co kryje się pod pojęciami: symbol, symbolizm, personifikacja. Analizować będą obraz Jacka Malczewskiego.

W dawnej szkole
Podczas spotkania uczniowie dowiedzą się, jak wyglądała edukacja chłopców i dziewcząt dwieście i sto lat temu. Czy każdy mógł chodzić do szkoły? Jakich przyborów używano w szkołach? Kiedy pojawił się długopis?

Emancypacja
W trakcie spotkania uczniowie dowiedzą się co oznaczają terminy takie jak: emancypacja, feminizm, sufrażystki. Usłyszą jaką rolę pełniła dawniej kobieta w domu i społeczeństwie? Odpowiedzą sobie na pytanie czy rola kobiet zmieniła się we współczesnym świecie?

Warsztat malarski. Portrety mistrzów
Dzieci zwiedzą wystawę Piękno poza czasem, przyjrzą się portretom polskich mistrzów. Na szczególną uwagę zasługuje obraz Józefa Pankiewicza Dziewczynka w czerwonej sukience, który posłuży za podstawę do analizy dzieła sztuki. Uczestnicy zajęć poznają narzędzia pracy malarza: sztalugę, paletę, krosno malarskie. Potem samodzielnie stworzą portrety Józi - dziewczynki namalowanej przez Pankiewicza.

 

 

GIMNAZJUM / SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

Kultura sarmacka
Podczas zajęć uczniowie zwiedzą wystawę Piękno poza czasem, a także wysłuchają opowieści o obyczajach sarmackich, nazywanych też kulturą staropolską. Zdominowały one cały wiek XVII i część XVIII. Składają się na nie zwyczaje związane z obchodzeniem świąt, z kuchnią i stylem życia. Uczestnicy zajęć dowiedzą się też m.in. co oznacza pompa funebris, a na zakończenie, w ramach utrwalenia zdobytych wiadomości, wypełnią karty pracy.

Czytanie tekstów kultury. Analiza obrazu. Portret sarmacki
W trakcie spotkania uczniowie wysłuchają opowieści o obyczajach sarmackich, nazywanych też kulturą staropolską. Następnie pod kierunkiem prowadzącego dokonają analizy i interpretacji wybranego dzieła sztuki z kręgu portretów sarmackich. Wypełnią także karty pracy.

Czytanie tekstów kultury. Analiza obrazu. Dziewczynka z obrazu
Dziewczynka w czerwonej sukience to najsłynniejszy obraz z kieleckiej galerii nazywany najpiękniejszym portretem dziecięcym w malarstwie polskim. Uczniowie dokonają analizy tego obrazu i zapoznają się z filmem omawiającym ten obraz oraz usłyszą historię sportretowanej na nim dziewczynki.

Warsztat malarski. Portrety mistrzów
Uczniowie zwiedzą wystawę Piękno poza czasem, przyjrzą się portretom polskich mistrzów. Na szczególną uwagę zasługuje obraz Józefa Pankiewicza Dziewczynka w czerwonej sukience, który posłuży za podstawę do analizy dzieła sztuki. Uczestnicy zajęć poznają narzędzia pracy malarza: sztalugę, paletę, krosno malarskie. Potem samodzielnie stworzą portret Józi - dziewczynki namalowanej przez Pankiewicza.

 

 

Uwaga! W dniach 23 - 26 kwietnia br. zajęcia poprowadzą zaproszeni edukatorzy z Muzeum Narodowego w Kielcach.

Lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:30.

Zgłoszenia z następującymi informacjami
• termin planowanej wizyty
• wybrany temat lekcji
• wiek uczestników (klasa) i wielkość grupy
• dane kontaktowe: adres i telefon szkoły lub przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna grupy).
należy przesyłać na adres wystawy@zamek.szczecin.pl

Koszt lekcji dla przedszkoli i szkół to 5 zł od osoby. Opiekunowie grup - wstęp wolny. Opłaty za zajęcia należy dokonać w kasie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie tuż przed zajęciami.
Więcej szczegółów na stronie www.zamek.szczecin.pl

Słowa kluczowe: lekcje muzealne

« Powrót do poprzedniej strony