Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Newsletter

Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

zapisz adresusuń adres

Wykład dr. inż. arch. Przemysława Sztajnera: "Pomorskie kamienie - świadkowie dziejów Ziemi"

Spotkania i wykłady Edukacja Miejsce: Książnica Pomorska im. Stanisława Sztaszica w Szczecinie, ul. Podgórna 15/16

Wstęp: wolny

Kiedy:
1. 13-11-2018 17:00 Wtorek

Książnica Pomorska
Sala im. Stanisława Badonia
(parter, wejście od ul. Dworcowej)


"Przez ostatnich kilkaset tysięcy lat lądolody kolejnych zlodowaceń wkraczały na teren naszego kraju przynosząc fragmenty skał z południowej Skandynawii i dna Bałtyku. Dzięki ogromnemu zróżnicowaniu geologii tych obszarów mamy w przyniesionym materiale skalnym zapis historii dziejów tego regionu z ponad 2 mld lat - a zwłaszcza ostatnich 500 mln, udokumentowany bogactwem skamieniałości".

Dr inż. arch. Przemysław Sztajner jest pracownikiem naukowym Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, należy również do zespołu Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych US. Wśród licznych zainteresowań naszego prelegenta znajduje się m.in. geologia Pomorza - fauna i paleogeografia oligocenu Pomorza Zachodniego i obszarów przyległych.

Współorganizatorem spotkania są: Fundacja Ścieżkami Pomorza i Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych US.


Słowa kluczowe: geologia, pomorze, skamieniałości

« Powrót do poprzedniej strony