Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Newsletter

Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

zapisz adresusuń adres

PRZEGLĄDY AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO / MAJ - CZERWIEC 2019

Dla dzieci Koncerty ARA Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Wstęp:

Kiedy:
27-04-2019 -15-06-2019

P R Z E G L Ą D Y   A M A T O R S K I E G O R U C H U   A R T Y S T Y C Z N E G O

 

MAJ - CZERWIEC 2019

 

Miejski Przegląd Piosenki Dziecięcej

18.05.2019 (sobota), godz. 11.00, Dziedziniec Menniczy, wstęp wolny

W konkursie udział biorą soliści, zespoły wokalne, wokalno-muzyczne ze Szczecina, działające w instytucjach kulturalno-oświatowych, organizacjach pozarządowych i w innych placówkach, w dwóch kategoriach wiekowych: 6-9 i 10-12 lat.

 

Laureaci zakwalifikowani zostaną do przeglądu wojewódzkiego.

 

 

Miejski Przegląd Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych

18.05.2019 (sobota), godz. 13.00 Dziedziniec Menniczy, wstęp wolny

W przeglądzie udział biorą soliści, zespoły wokalne, wokalno-muzyczne, instrumentalne ze Szczecina, działające w instytucjach kulturalno-oświatowych, organizacjach pozarządowych i w innych placówkach, w trzech kategoriach wiekowych: 13-15, 16-18 i powyżej 19 lat.

 

Laureaci zakwalifikowani zostaną do przeglądu wojewódzkiego.

 

 

Wojewódzki Przegląd Zespołów Teatralnych

17-19.05.2019 (piątek-niedziela), Świdwiński Ośrodek Kultury, ul. Niedziałkowskiego 17, Świdwin, wstęp wolny

W konkursie udział biorą laureaci przeglądów powiatowych województwa zachodniopomorskiego
i miejskiego Szczecin.

 

Spośród laureatów tego przeglądu  zostanie wyłoniony najlepszy zespół teatralny który otrzyma tytuł „Talent Roku 2019".

 

 

Wojewódzki Przegląd Prac Plastycznych Dzieci i Młodzieży

25.05.2019 (sobota), godz. 12.00, Świdwiński Ośrodek Kultury, ul. Niedziałkowskiego 17, Świdwin, wstęp wolny

Rozstrzygnięcie i wernisaż konkursu plastycznego laureatów przeglądów powiatowych i miejskiego Szczecin.

 

Spośród laureatów tego przeglądu wyłoniona zostanie najlepsza praca i autor, który otrzyma tytuł „Talent Roku 2019".

 

 

Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych

1.06.2019 (sobota), dziedziniec duży, godz. 10.00, wstęp wolny

 

Wystąpią laureaci przeglądów powiatowych województwa zachodniopomorskiego.

 

 

Miejski Przegląd Prac Plastyków Nieprofesjonalnych

7.06.2019 (piątek), godz. 17.00, Hol Wschodni (wejście A, parter), wstęp wolny

 

Otwarcie wystawy i podsumowanie Przeglądu.

 

 

Wojewódzki Przegląd Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych

8.06.2019 (sobota), godz. 10.00, Dziedziniec Menniczy, wstęp wolny. W razie niepogody - Hol Wschodni (wejście A)

 

Zaprezentują się laureaci przeglądów powiatowych województwa zachodniopomorskiego.

 

 

Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej

9.06.2019 (niedziela), godz. 10.00, Dziedziniec Menniczy, wstęp wolny. W razie niepogody - Hol Wschodni (wejście A)

 

Wystąpią laureaci przeglądów powiatowych województwa zachodniopomorskiego.

 

 

Koncert Galowy Talent Roku

15.06.2019 (sobota), godz. 12.00, dziedziniec duży, wstęp wolny

 

W koncercie wezmą udział laureaci Przeglądów Wojewódzkich w dziedzinach: chóry i zespoły kameralne, zespoły taneczne, piosenka dziecięca, soliści i muzyczne zespoły estradowe.

 

Wykonawcy będą konkurować o nagrody pieniężne i tytuł Talent Roku w powyższych kategoriach Amatorskiego Ruchu Artystycznego.

 

Słowa kluczowe: koncert

« Powrót do poprzedniej strony